AC283 SureGrip™ 探针

  • AC283 SureGrip™ 探针 | 福禄克 | Fluke

主要特性

  • 一对(红色、黑色各一)镀镍夹,开口达5 mm
  • 11.4 cm灵活的绝缘手柄
  • 推荐与TL222和TL224测试线搭配使用
  • CAT III 600 V、CAT IV 1000 V、1 A安全等级UL认证
  • 1 年质保
询价及预约演示

产品概述: AC283 SureGrip™ 探针

SureGrip™附件的设计可提高湿滑双手的稳定性。其橡胶模压表面和手指曲线,为用户提供舒适可靠的附件抓握力,使其能够专注于准确测量。

型号: AC283 SureGrip™ 探针

Fluke AC283
SureGrip™ 探针